En regel för dörren

Regel

Jag gillar gamla byggnader, de andas historia och tankarna löper lätt iväg till hur det såg ut för folket som bodde i dom på den tiden. Den här gamla byggnaden har sin charm i de spruckna stockarna, den tjärade dörren och regeln som går rätt över dörren. Synd bara att det måste till ett modernt lås för att den ska få vara ifred.

Onsdagstema